Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 st. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „STARA SZKOŁA” s.c. T. Kowalski, S. Kamiński z siedzibą w Bełchatowie.

2. Dane będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy, prawidłowego wykonania usługi, wystawienia faktury, przedstawienia oferty – jeżeli wysłane zapytanie zawierało prośbę o ofertę, prowadzenia korespondencji i obsługi sprawy, której ona dotyczy, dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego oraz obrony przed takimi roszczeniami.

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być nasi pracownicy w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania usługi. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

4. Dane będą przetwarzane przez:
- okres niezbędny do realizacji celów ujętych w punkcie 2 klauzuli,
- przez okres wynikający z przepisów prawa.

5. Wycofanie zgody będzie możliwe w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Ma Pani/Pan prawo do żądania: dostępu do swoich danych osobowych, kopii przetwarzanych danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania.
8. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do prawidłowego wykonania usługi.

Drukuj E-mail